over Merken & Mensen

mijn visie 

over Merken & Mensen

Mensenbehoeften zijn continu in beweging, in voortdurende interactie met elkaar en de wereld op micro en macro niveau. Mensen zowel als merken zijn vloeiende, zich in de tijd ontwikkelende entiteiten, die vanuit de eigen unieke kern steeds opnieuw contact maken met de behoeften van het moment.

Wie zijn doelgroep serieus neemt laat deze met enige regelmaat reflecteren op diensten, producten en communicatie. Alleen zo vaart een bedrijf een koers die blijvend succes oplevert.

Merken die hun vinger niet continu aan de pols van de samenleving houden, schuiven langzaam op naar de periferie terwijl de behoeftekaravaan verder trekt. Doordat ik dag in dag uit met consumenten en doelgroepen in gesprek ben, heb ik een scherp oog ontwikkeld voor de subtiele maar essentiële veranderingen in de behoeften van mensen. Ik reken het altijd tot mijn taak duidelijke uitspraken te doen over zowel de grotere lijnen die door alle segmenten van de markt lopen als de segmentspecifieke ontwikkelingen waar afzonderlijke merken mee te maken hebben. Beide zijn belangrijk om in ogenschouw te nemen bij toekomstig beleid.

Het verbaast me doorlopend hoe de vele subtiele verschuivingen door de tijd heen onopgemerkt blijven of worden onderschat. Wat veel waarde kan toevoegen blijft daardoor ongebruikt. Mijn grootste drive is om telkens weer de relevante veranderingen manifest te maken voor klanten.

Gezocht: een aansprekend model voor een duurzame toekomst

Zowel bedrijven als consumenten zijn bezig met ‘hap-snap’ verantwoord produceren en consumeren. We bevinden ons – lijkt het – in een duurzaamheidspagaat. We doen ons best om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden, maar ingesleten patronen zorgen voor allerlei drempels en valkuilen. Dus recyclen we braaf papier, glas en plastic, maar sjouwen we van die materialen steeds meer mee omdat we alles voorverpakt accepteren. We proberen vaker biologisch vlees te kopen, maar boeken daarna twee verre vliegvakanties en laten ons door de mode verleiden om een vierde winterjas aan te schaffen. We kunnen niet op dezelfde manier blijven consumeren, maar we willen niets moeten. We doen ons best maar we vliegen zonder het te zien uit de bocht.

De fundamentele zoektocht voor de komende jaren is die naar een oplossing voor deze duurzaamheidspagaat. Op alle terreinen van het leven waarop ijdelheid en de behoefte aan plezier vat hebben, zijn we nog moeizaam tot verandering te bewegen. En dat komt niet alleen omdat ieder organisme zich in principe tegen verandering verzet, maar ook omdat we defensief opereren. Bedrijven focussen zich op groene groei, op ‘officiële richtlijnen’ en volgen – met behoud van ouderwetse winstdoelstellingen – de concurrentie. Ze zijn – net als de consument – óók groen, óók verantwoord, óók dit, of óók dat en brengen die boodschap ook nog weinig aangenaam, weinig speels en weinig opvallend. En precies dat houdt ons als consument achter een drempel. Er wordt ons geen model getoond voor leuk én verantwoord leven. En dat is verbazingwekkend.

Waar zijn die bedrijven die zich onderdeel maken van een toekomst van aangenaam duurzaam leven en daarbinnen ook zelf iets neer durven zetten? Duurzaamheid stijgt ver boven merken uit. Dat betekent dat bedrijven kunnen uitstijgen boven wat moet, door gezamenlijk te mijmeren over wat mogelijk is. Direct concurrentiegevaar levert dat immers niet op. Mijn vraag aan merken: waar blijven die denktanks?Drie vragen aan Gerard Hogendoorn
manager pre-university education Erasmus Universiteit (www.eur.nl)

Waarom schakel je SK Kwalitatief in?
Om de mensen met wie wij graag spreken, onze doelgroep dus, het meeste uit zichzelf te laten halen.

Kan je Sylwia’s sterke punten benoemen?
Ze heeft erg veel ervaring en weet degelijkheid aan creativiteit te koppelen. Ze denkt buiten de gebaande paden en vaststaande kaders. Ze staat middenin de maatschappij en kijkt rond met een scherp oog voor het individu.

Wat is een zwak punt?
Je kunt haar vanwege extreme drukte niet altijd precies boeken wanneer je zou willen.